Vlaggen

Reddingsbrigades beschikken op hun post(en) over vlaggen voor de vlaggenmast en vlaggen voor vlaggenstokken. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie, gehesen dan wel geplaatst. Om baders, zwemmers, watersporters en overige recreanten te informeren over en te waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan open water (zee en binnenwater).

 ‘Aan de slag voor meer veiligheid’

De campagne ‘Aan de slag voor meer veiligheid‘ sluit aan bij de missie van Reddingsbrigade Nederland: meer veiligheid in, op en langs het water. Hierbij ligt de focus zowel op veiligheid in een waterrijke omgeving in het algemeen als op zwemveiligheid in het bijzonder. De campagne omvat de posters ‘Zee’, ‘Mui’ en ‘Binnenwater’ (in meerdere talen) en flyers met tips voor zwemmen in open water, gericht op kinderen.