Skip to Content

Voor strandbezoekers

Goede en eenduidige communicatie van lifeguardorganisaties naar strandbezoekers is belangrijk in het voorkomen van onveilige situaties op het strand en in zee. Publiekscommunicatie is dan ook een thema dat bij Het Strand Veilig veel aandacht heeft. Lifeguardorganisaties communiceren zowel direct (waarschuwen en adviseren door aan te spreken) als indirect (waarschuwen en adviseren door o.a. vlaggen en andere infrormatiedragers). Het Strand Veilig bezoekt alle Lifeguardorganisaties om initiatieven en werkwijzen in kaart te brengen en zo best practices voor publiekscommunicatie te identificeren. Daarnaast streeft Het Strand Veilig naar één landelijk platform met onder andere één strandveiligheids infromatie App voor het publiek.

 

Vlaggen

Om baders, zwemmers, watersporters en overige recreanten te informeren en te waarschuwen over de actuele veiligheidssituatie, gebruiken lifeguards onder andere  vlaggen. Dit doen zij met vlaggen in de vlaggenmast bij hun strandpost(en) maar ook met speciale vlaggen langs de waterlijn.

 

10 tips om veilig te recreëren aan het strand

  1. Het informatiebord bij de strandopgang bevat altijd waardevolle informatie. Deze informatie kan soms (jaarlijks) wijzigen of in het geval je op vakanite bent afwijken van het strand waar je normaal heen gaat. Wij raden aan deze informatieborden dan ook te lezen.
  2. Kijk naar de vlaggen bij de lifeguard-post en/of de vlaggen aan de waterlijn. Lifeguardorganisaties communiceren hiermee waardevolle en actuele veiligheidsinformatie.
  3. Voorkom verbranding door de zon. Smeer je daarom goed in met zonnebrand. Naast een pijnlijke rode huid vergroot verbranding de kans later op huidkanker.
  4. Doe uw kind een 06-polsbandje om. Zo kunnen lifeguards en/of strandbezoekers kinderen die hun ouders of verzorgers kwijt zijn weer gemakkelijk met elkaar herenigen.
  5. Voorkom uitdroging en/of flauwtes. Eet en drink daarom regelmatig en voldoende en zoek af en toe de schaduw op.
  6. Voorkom verwonding(en) of ziekte. Gooi afval in de daarvoor bestemde prullenbak(ken). Een schoon strand is een veiliger strand.
  7. Bescherm de meest kwetsbare recreanten. Laat kleine kinderen nooit alleen, spreek een punt af waar je naar toe gaat als je elkaar kwijt bent en maak afspraken (bijv. over hoe diep) over spelen (of zwemmen) in zee.
  8. Voorkom verdrinking. Zwem nooit alleen.Ga bij voorkeur baden of zwemmen alleen daar waar lifeguards toezicht houden. Gebieden waar permanant toezicht door lifeguards is staat met rood/gele vlaggen aan de waterlijn gemarkeerd.
  9. Verklein de kans op afdrijving. Bij aflandige wind kun je snel met een opblaasbaar) drijfmiddel onbedoeld ver op zee raken. Gebruik daarom geen drijfmiddelen bij aflandige wind. Lifeguards singaleren voor aflandige wind met een oranje windzak aan de mast van de strandpost.
  10. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Door adviezen van lifeguards op te volgen, uit de buurt te blijven van watersporters en deze 10 tips te volgen draag ook jij je steendje bij aan een veiliger strand!
Opdrachtgever
Nationale Raad Zwemveiligheid
Uitvoering
Reddingsbrigade Nederland
Partners in uitvoering
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties Stichting Strandexploitatie Veere Veiligheidsregio Haaglanden Provincie Noord-Holland

Samen de veiligheid aan de Nederlandse stranden vergroten!

Copyright 2022 Het Strand Veilig
Back to top