In Nederland zijn veel organisaties betrokken bij de veiligheid in, op en langs water. Een aantal landelijke samenwerkingsverbanden vind je hieronder:

 

In 2021 is het Nationaal Plan Zwemveiligheid gestart: Een landelijk programma bestaand uit 16 pijlers om zwemveiligheid te bevorderen.

 

Op de website zwemwater.nl houden provincies en rijkswaterstaat de kwaliteit en veiligheid van het zwemwater bij.

 

In het samenwerkingsverband Varen doe je samen werken partners samen aan thema’s rondom varen. Veiligheid is er daar een van.