Skip to Content

Betrokken partijen bij dit project zijn onder andere de ministeries van VWS en I+W, Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), Veiligheidsregio’s, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten, KNRM en andere strandtoezicht- en hulpverleningsorganisaties.

Copyright 2021 Het Strand Veilig
Back to top