Skip to Content

Overheden

Verbetering van de afstemming tussen lokale, regionale en provinciale overheid over het beleid

Meer informatie

Lifeguardorganisaties

Vergelijkbare werkwijzen hanteren en dezelfde protocollen toepassen bij het informeren en waarschuwen van publiek

Meer informatie

Strandbezoekers

Informatie over de risico’s op verdrinking bij zwemmen en recreëren in, op en langs het water bij de stranden

Meer informatie

Het Strand Veilig

Het project “Het Strand Veilig” heeft tot doel de veiligheid aan de Nederlandse stranden te vergroten. Toezicht en hulpverlening, afstemming met lagere overheden en publiekscommunicatie vormen de drie hoofdlijnen om dat te bereiken.

Het project beoogt via drie lijnen de veiligheid op de noordzeestranden te bevorderen

  1. Werkwijzen van lifeguardorganisaties aan de noordzeekust bij het informeren en waarschuwen van strandbezoekers standaardiseren en dezelfde protocollen toe te passen;
  2. het beleid van lokale, regionale en provinciale overheden onderling beter op elkaar af te stemmen waar het gaat om toezichthouden en hulpverlenen op de stranden en communicatie met het publiek;
  3. vergroting van de kennis bij strandbezoekers (recreanten) over risico’s op verdrinking bij zwemmen en recreëren in, op en langs het water bij de stranden.

Financierende partijen achter dit project zijn de ministeries van VWS en I+W. Onderstaande organisaties geven opdracht en invulling aan het project.

Opdrachtgever
Nationale Raad Zwemveiligheid
Uitvoering
Reddingsbrigade Nederland
Partners in uitvoering
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties Stichting Strandexploitatie Veere Veiligheidsregio Haaglanden Provincie Noord-Holland

Samen de veiligheid aan de Nederlandse stranden vergroten!

Copyright 2022 Het Strand Veilig
Back to top